1.
JANKOWIAK, Lucyna Agnieszka. Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimachgłównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej). Linguistica Copernicana [online]. 30 czerwiec 2015, T. 11, s. 159–168. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2014.043.