1.
KAMPER-WAREJKO, Joanna. Historia polskich nazw roślin występujących w poradniku P. Krescencjusza. Linguistica Copernicana [online]. 30 czerwiec 2015, T. 11, s. 143–158. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2014.042.