1.
PERLIN, Jacek & MIELCZAREK, Agnieszka. Kategoria płci w języku polskim. Linguistica Copernicana [online]. 30 czerwiec 2015, T. 11, s. 131–142. [udostępniono 29.5.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2014.041.