1.
BULIŃSKA, Anna. Jednostki języka fundowane na kształcie góra. Linguistica Copernicana [online]. 30 czerwiec 2015, T. 11, s. 99–112. [udostępniono 15.7.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2014.039.