1.
LINDE-USIEKNIEWICZ, Jadwiga. Między langue a parole: język w perspektywie kodowania. Linguistica Copernicana [online]. 2 maj 2013, T. 10, nr 2, s. 91–106. [udostępniono 23.4.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2013.023.