1.
ZAUCHA, Joanna. Przyczynek do teorii cytowania Jadwigi Wajszczuk. Linguistica Copernicana [online]. 18 luty 2023, T. 19, s. 207–224. [udostępniono 15.7.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2022.014.