1.
TOPOLIŃSKA, Zuzanna. Semantyka i składnia polskiego predykatu "ale". Linguistica Copernicana [online]. 18 luty 2023, T. 19, s. 201–202. [udostępniono 30.5.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2022.012.