1.
KISIEL, Anna. Partykuły spajające jako podklasa jednostek metatekstowych. Linguistica Copernicana [online]. 18 luty 2023, T. 19, s. 169–183. [udostępniono 18.6.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2022.010.