1.
BOGUSŁAWSKI, Andrzej. Słowo o amelioratywach i pejoratywach w kręgu mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mownej aprobaty / dezaprobaty działań. Linguistica Copernicana [online]. 18 luty 2023, T. 19, s. 41–49. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2022.004.