1.
TOPOLIŃSKA, Zuzanna. Derywacja semantyczna (i formalna) od prasłowiańskiego rdzenia *by- na gruncie polskim. Linguistica Copernicana [online]. 25 styczeń 2022, T. 18, s. 201–204. [udostępniono 20.6.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2021.010.