1.
TRAWIŃSKA, Agata & CYCHNERSKA, Anna. Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej. Linguistica Copernicana [online]. 15 marzec 2021, T. 17, s. 155–206. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2020.010.