1.
SAWICKA, Irena. Problem długich samogłosek w języku macedońskim. Linguistica Copernicana [online]. 15 marzec 2021, T. 17, s. 143–151. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2020.009.