1.
DŁUGOSZ, Natalia. O wyrazach złożonych z komponentem арт- w języku bułgarskich mediów. Linguistica Copernicana [online]. 2 maj 2020, T. 16, s. 295–310. [udostępniono 30.1.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2019.012.