1.
HELIASZ-NOWOSIELSKA, Celina & OGRODNICZUK, Maciej. Eksplicytność a implicytność w świetle analizy korpusowej (meta)tekstu. Linguistica Copernicana [online]. 30 kwiecień 2020, T. 16, s. 75–100. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/LinCop.2019.004.