1.
RADOMSKI, Marek. Komponent fonologiczny języka polskiego jako struktura rdzeń-peryferie na przykładzie akcentu wyrazowego w galicyzmach. Linguistica Copernicana [online]. 29 marzec 2021, T. 17, s. 208–219. [udostępniono 30.1.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2020.011.