1.
JAKIELASZEK, Jarosław. Opozycja trybu przypuszczającego i trybu oznajmującego w łacinie: teoria hierarchicznego uporządkowania cech dystynktywnych. Linguistica Copernicana [online]. 29 marzec 2021, T. 17, s. 63–79. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2020.005.