1.
WOŁOWSKA, Katarzyna. Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej. Linguistica Copernicana [online]. 18 luty 2019, T. 15, s. 355–370. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2018.021.