1.
GROCHOWSKI, Maciej. Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS. Linguistica Copernicana [online]. 15 kwiecień 2018, T. 14, s. 197–221. [udostępniono 28.5.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2017.012.