1.
ZAUCHA, Joanna. Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa. Linguistica Copernicana [online]. 15 czerwiec 2017, T. 13, s. 143–158. [udostępniono 29.11.2023]. DOI 10.12775/LinCop.2016.006.