Zaucha, J. „Zróżnicowanie składniowe I Semantyczne Czasownikowych wykładników fałszu”. Linguistica Copernicana, t. 12, kwiecień 2016, s. 107-22, doi:10.12775/LinCop.2015.004.