Topolińska, Z. „DLA – Semantyka I składnia”. Linguistica Copernicana, t. 3, nr 1, styczeń 2010, s. 153-64, doi:10.12775/LinCop.2010.006.