Grochowski, M. „Od Redakcji”. Linguistica Copernicana, t. 11, czerwiec 2015, s. 9-14, doi:10.12775/6967.