Bulińska, A. „Jednostki języka Fundowane Na kształcie góra”. Linguistica Copernicana, t. 11, czerwiec 2015, s. 99-112, doi:10.12775/LinCop.2014.039.