Zaucha, J. „Przyczynek Do Teorii Cytowania Jadwigi Wajszczuk”. Linguistica Copernicana, t. 19, luty 2023, s. 207-24, doi:10.12775/LinCop.2022.014.