Doboszyńska-Markiewicz, K. „"Ponad" – "około" – "gdzieś" – «dobry», Czyli O Aproksymatorach Na różnych piętrach Nieprzedmiotowego Poziomu języka”. Linguistica Copernicana, t. 19, luty 2023, s. 71-87, doi:10.12775/LinCop.2022.006.