Bogusławski, A. „Słowo O Amelioratywach I Pejoratywach W kręgu Mowy, Ze szczególnym uwzględnieniem Mownej Aprobaty / Dezaprobaty działań”. Linguistica Copernicana, t. 19, luty 2023, s. 41-49, doi:10.12775/LinCop.2022.004.