Bogusławski, A. „Zgodność Z „prawem tożsamości” Czy błąd «idem Per idem»?”. Linguistica Copernicana, t. 19, luty 2023, s. 25-32, doi:10.12775/LinCop.2022.002.