Sawicka, I. „Rozważania O Tureckich Sufiksach W języku macedońskim”. Linguistica Copernicana, t. 18, styczeń 2022, s. 247-62, doi:10.12775/LinCop.2021.016.