Topolińska, Z. „Derywacja Semantyczna (i Formalna) Od prasłowiańskiego Rdzenia *by- Na Gruncie Polskim”. Linguistica Copernicana, t. 18, styczeń 2022, s. 201-4, doi:10.12775/LinCop.2021.010.