Wójcicka, A. „Analiza Semantyczna Czasownika [ktośi] Podpowiedział [komuśj], że P”. Linguistica Copernicana, t. 9, nr 1, maj 2014, s. 115-30, doi:10.12775/LinCop.2013.005.