Trawińska, A., i A. Cychnerska. „Samogłoska E W Odmianach ogólnych Trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim I Polskim, W kontekście dwóch wykładników Akcentu Wyrazowego: Czasu I Charakterystyki Spektralnej”. Linguistica Copernicana, t. 17, marzec 2021, s. 155-06, doi:10.12775/LinCop.2020.010.