Rosalska, P. „Jednostki języka Oparte Na ciągu łącznie”. Linguistica Copernicana, t. 17, marzec 2021, s. 99-111, doi:10.12775/LinCop.2020.007.