Długosz, N. „O Wyrazach złożonych Z Komponentem арт- W języku bułgarskich mediów”. Linguistica Copernicana, t. 16, maj 2020, s. 295-10, doi:10.12775/LinCop.2019.012.