Heliasz-Nowosielska, C., i M. Ogrodniczuk. „Eksplicytność a implicytność W świetle Analizy Korpusowej (meta)tekstu”. Linguistica Copernicana, t. 16, kwiecień 2020, s. 75-100, doi:10.12775/LinCop.2019.004.