Radomski, M. „Komponent Fonologiczny języka Polskiego Jako Struktura Rdzeń-Peryferie Na przykładzie Akcentu Wyrazowego W Galicyzmach”. Linguistica Copernicana, t. 17, marzec 2021, s. 208-19, doi:10.12775/LinCop.2020.011.