Jakielaszek, J. „Opozycja Trybu przypuszczającego I Trybu oznajmującego W łacinie: Teoria Hierarchicznego uporządkowania Cech Dystynktywnych”. Linguistica Copernicana, t. 17, marzec 2021, s. 63-79, doi:10.12775/LinCop.2020.005.