Wołowska, K. „Wartościowanie Motywu ‘Ojczyzny’ I ‘Synczyzny’ W Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza W świetle Metodologii Semantyki Interpretacyjnej”. Linguistica Copernicana, t. 15, luty 2019, s. 355-70, doi:10.12775/LinCop.2018.021.