Grochowski, M. „Ewolucja Metodologii składni Polskiej. Refleksje Po 30 Latach Od Wydania GWJPS”. Linguistica Copernicana, t. 14, kwiecień 2018, s. 197-21, doi:10.12775/LinCop.2017.012.