Zaucha, J. „Czasownikowe wykładniki fałszu Z Inherentną Oceną działań Agensa”. Linguistica Copernicana, t. 13, czerwiec 2017, s. 143-58, doi:10.12775/LinCop.2016.006.