[1]
J. Zaucha, „Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu”, LinCop, t. 12, s. 107–122, kwi. 2016.