[1]
L. A. Jankowiak, „Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimachgłównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej)”, LinCop, t. 11, s. 159–168, cze. 2015.