[1]
J. Zaucha, „Przyczynek do teorii cytowania Jadwigi Wajszczuk”, LinCop, t. 19, s. 207–224, luty 2023.