[1]
A. Bogusławski, „Słowo o amelioratywach i pejoratywach w kręgu mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mownej aprobaty / dezaprobaty działań”, LinCop, t. 19, s. 41–49, luty 2023.