[1]
Z. Topolińska, „Derywacja semantyczna (i formalna) od prasłowiańskiego rdzenia *by- na gruncie polskim”, LinCop, t. 18, s. 201–204, sty. 2022.