[1]
N. Długosz, „O wyrazach złożonych z komponentem арт- w języku bułgarskich mediów”, LinCop, t. 16, s. 295–310, maj 2020.