[1]
C. Heliasz-Nowosielska i M. Ogrodniczuk, „Eksplicytność a implicytność w świetle analizy korpusowej (meta)tekstu”, LinCop, t. 16, s. 75–100, kwi. 2020.