[1]
M. Radomski, „Komponent fonologiczny języka polskiego jako struktura rdzeń-peryferie na przykładzie akcentu wyrazowego w galicyzmach”, LinCop, t. 17, s. 208–219, mar. 2021.