[1]
J. Jakielaszek, „Opozycja trybu przypuszczającego i trybu oznajmującego w łacinie: teoria hierarchicznego uporządkowania cech dystynktywnych”, LinCop, t. 17, s. 63–79, mar. 2021.