[1]
K. Wołowska, „Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej”, LinCop, t. 15, s. 355–370, luty 2019.