[1]
J. Zaucha, „Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa”, LinCop, t. 13, s. 143–158, cze. 2017.